Kogo obowiązują wymagania dostępności cyfrowej WCAG? - person holding pencil near laptop computer© Scott Graham / Unsplash
Pytania i odpowiedzi

Kogo obowiązują wymagania dostępności cyfrowej WCAG?

1

Wymagania dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa określa, że strony internetowe i aplikacje mobilne powinny spełniać konkretne wymagania, które zostały zebrane w tabeli będącej załącznikiem do ustawy. Ta tabela jest równoważna wytycznym WCAG na poziomie AA, z niewielkimi ograniczeniami.

Ważnym elementem jest obowiązek umieszczenia deklaracji dostępności na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej. Ustawa dotyczy również stron internetowych działających wewnętrznie, czyli intranetów i ekstranetów, które również muszą być dostępne cyfrowo i posiadać własne deklaracje dostępności.

Przepisy dotyczące dostępności cyfrowej obowiązują od 23 września 2020 r. dla stron internetowych podmiotów publicznych oraz od 23 czerwca 2021 r. dla aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dotyczy różnych podmiotów publicznych, takich jak jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne finansowane ze środków publicznych w ponad 50%, związki tych podmiotów oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Jeżeli posiadają one stronę internetową lub aplikację mobilną, muszą przestrzegać ustawy o dostępności cyfrowej.

Przepisy dotyczące dostępności cyfrowej muszą spełniać

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  – finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
  – posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  – nadzorują organ zarządzający, lub
  – mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 • związki tych podmiotów,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Dostawcy usług medialnych opisani w ustawie o radiofonii i telewizji są zwolnieni z obowiązków opisanych w ustawie.

Podmioty publiczne muszą zapewnić dostępność cyfrową kilku elementów, nawet jeśli powołują się na nadmierne koszty. Należą do nich Biuletyn Informacji Publicznej instytucji, dane teleadresowe i link do Biuletynu Informacji Publicznej, narzędzia kontaktowe, nawigacja, deklaracja dostępności, informacje dotyczące sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego oraz dokumenty urzędowe, wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Elementy stron internetowych i aplikacji mobilnych, które obowiązkowo muszą być dostępne cyfrowo

 • Biuletyn Informacji Publicznej instytucji,
 • dane teleadresowe instytucji i link do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • narzędzia służących do kontaktu, np. formularz kontaktowy,
 • nawigacja,
 • deklaracja dostępności,
 • informacja dotycząca sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego,
 • dokumenty urzędowe, wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Konieczność przestrzegania wymagań dostępności cyfrowej WCAG jest niezwykle istotna dla podmiotów publicznych. Dostosowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych do tych wymagań to nie tylko obowiązek prawny, ale także szansa na zapewnienie pełnej dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nasza usługa audytu dostępności cyfrowej pomoże Ci w identyfikacji braków i zapewnieniu pełnej dostępności Twoich cyfrowych platform. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z naszego doświadczenia w dziedzinie dostępności cyfrowej.

19
Oceń ten tekst:
5 / 5 (Ocen 19)

FODOPRESS ★ Profesjonalne sklepy i strony internetowe ★ Pozycjonowanie SEO

Czy szukasz ekspertów od stron internetowych, którzy pomogą Ci rozwijać Twój biznes?

Skontaktuj się z nami już teraz i umów się na bezpłatną konsultację, abyśmy mogli lepiej poznać Twoje potrzeby i zaproponować Ci odpowiednie rozwiązania.

Razem możemy zbudować silną obecność online dla Twojego biznesu.

 • Wycena
 • Doradztwo
 • Pomoc i wsparcie techniczne
 • Projektowanie stron i sklepów
 • Tworzenie wartościowych treści
 • Optymalizacja SEO
 • Responsywny design (RWD)
 • Integracja z social media
 • Kampanie reklamowe online

696 007 321 biuro@fodopress.pl