Kogo obowiązują wymagania dostępności cyfrowej WCAG? - person holding pencil near laptop computer© Scott Graham / Unsplash
Pytania i odpowiedzi

Kogo obowiązują wymagania dostępności cyfrowej WCAG?

1

Wymagania dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa określa, że strony internetowe i aplikacje mobilne powinny spełniać konkretne wymagania, które zostały zebrane w tabeli będącej załącznikiem do ustawy. Ta tabela jest równoważna wytycznym WCAG na poziomie AA, z niewielkimi ograniczeniami.

Ważnym elementem jest obowiązek umieszczenia deklaracji dostępności na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej. Ustawa dotyczy również stron internetowych działających wewnętrznie, czyli intranetów i ekstranetów, które również muszą być dostępne cyfrowo i posiadać własne deklaracje dostępności.

Przepisy dotyczące dostępności cyfrowej obowiązują od 23 września 2020 r. dla stron internetowych podmiotów publicznych oraz od 23 czerwca 2021 r. dla aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dotyczy różnych podmiotów publicznych, takich jak jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne finansowane ze środków publicznych w ponad 50%, związki tych podmiotów oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Jeżeli posiadają one stronę internetową lub aplikację mobilną, muszą przestrzegać ustawy o dostępności cyfrowej.

Przepisy dotyczące dostępności cyfrowej muszą spełniać

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  – finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
  – posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  – nadzorują organ zarządzający, lub
  – mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 • związki tych podmiotów,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Dostawcy usług medialnych opisani w ustawie o radiofonii i telewizji są zwolnieni z obowiązków opisanych w ustawie.

Podmioty publiczne muszą zapewnić dostępność cyfrową kilku elementów, nawet jeśli powołują się na nadmierne koszty. Należą do nich Biuletyn Informacji Publicznej instytucji, dane teleadresowe i link do Biuletynu Informacji Publicznej, narzędzia kontaktowe, nawigacja, deklaracja dostępności, informacje dotyczące sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego oraz dokumenty urzędowe, wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Elementy stron internetowych i aplikacji mobilnych, które obowiązkowo muszą być dostępne cyfrowo

 • Biuletyn Informacji Publicznej instytucji,
 • dane teleadresowe instytucji i link do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • narzędzia służących do kontaktu, np. formularz kontaktowy,
 • nawigacja,
 • deklaracja dostępności,
 • informacja dotycząca sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego,
 • dokumenty urzędowe, wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Przestrzeganie zasad dostępności cyfrowej przez podmioty publiczne w Polsce

Obowiązkiem podmiotów publicznych jest zapewnienie dostępności cyfrowej swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych. W Polsce jest ponad 60 tysięcy podmiotów publicznych i wiele z nich prowadzi kilka, a czasem nawet kilkadziesiąt stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Obywatele, którzy potrzebują z nich skorzystać, często nie mają wyboru i daną sprawę mogą załatwić tylko w konkretnej instytucji lub poprzez jej stronę internetową czy aplikację mobilną. Dlatego tak ważne jest, aby strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych były dostępne cyfrowo.

Wykaz i wyszukiwarka stron internetowych podmiotów publicznych, które muszą być dostępne cyfrowo:

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wykaz-stron-internetowych-podmiotow-publicznych

Na dzień 1 maja 2024 r. lista liczy 98048 polskich stron – każda z nich musi być dostępna cyfrowo.

Sankcje dla podmiotów naruszających zasady dostępności

Na podmiot publiczny, który będzie w sposób nieuzasadniony i uporczywie łamać zasady dostępności cyfrowej, Minister Cyfryzacji może nałożyć kary pieniężne.

Wysokość kar zależy od tego, czego dotyczy łamanie zasad dostępności cyfrowej:

 • do 10 000 zł — gdy problemy dotyczą serwisu internetowego lub aplikacji
 • do 5 000 zł — gdy problem dotyczy deklaracji dostępności

Każdy użytkownik, czyli każdy obywatel, może wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.

Na każde takie zgłoszenie podmiot ma obowiązek zareagować niezwłocznie, w ciągu maksymalnie 7 dni i w tym czasie musi zapewnić dostępność cyfrową wskazanych w zgłoszeniu elementów lub umożliwić alternatywny dostęp do informacji czy funkcji związanych z tymi elementami.


W kontekście nieustannie rozwijającej się cyfryzacji oraz wzrastających oczekiwań społeczeństwa względem dostępności usług online, wymagania dostępności cyfrowej WCAG stają się nie tylko wyrazem światowych standardów, ale przede wszystkim są wyznacznikiem wrażliwości na potrzeby wszystkich użytkowników sieci. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stanowi kluczowe narzędzie gwarantujące, że osoby z niepełnosprawnościami, a także inni użytkownicy mogą w pełni korzystać z zasobów cyfrowych. Nadzór Ministerstwa Cyfryzacji oraz możliwość nakładania sankcji finansowych za niedostosowanie się do przepisów pełni funkcję zapewniającą ich przestrzeganie. Ważne jest, aby pamiętać, że dostępność cyfrowa nie jest kwestią wyłącznie prawną czy etyczną – jest to inwestycja w bardziej otwarte społeczeństwo, zapewniające każdemu równy dostęp do informacji, wiedzy i usług na co dzień.

Konieczność przestrzegania wymagań dostępności cyfrowej WCAG jest niezwykle istotna dla podmiotów publicznych. Dostosowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych do tych wymagań to nie tylko obowiązek prawny, ale także szansa na zapewnienie pełnej dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nasza usługa audytu dostępności cyfrowej pomoże Ci w identyfikacji braków i zapewnieniu pełnej dostępności Twoich cyfrowych platform. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z naszego doświadczenia w dziedzinie dostępności cyfrowej.

19
Oceń ten tekst:
5 / 5 (Ocen 19)

FODOPRESS ★ Profesjonalne sklepy i strony internetowe ★ Pozycjonowanie SEO

Czy szukasz ekspertów od stron internetowych, którzy pomogą Ci rozwijać Twój biznes?

Skontaktuj się z nami już teraz i umów się na bezpłatną konsultację, abyśmy mogli lepiej poznać Twoje potrzeby i zaproponować Ci odpowiednie rozwiązania.

Razem możemy zbudować silną obecność online dla Twojego biznesu.

 • Wycena

  Dostosuj koszt usług do indywidualnego budżetu i uzyskaj najlepszą wartość inwestycji.

  Transparentny proces wyceny - bez ukrytych kosztów.

 • Doradztwo strategiczne

  Skorzystaj z profesjonalnych konsultacji, aby zoptymalizować Twoją obecność w internecie i przewyższyć konkurencję.

  Specjalizujemy się w dostarczaniu spersonalizowanych strategii, które dopasowują się do unikalnych potrzeb Twojego biznesu.

 • Pomoc i wsparcie techniczne

  Ciesz się nieustannym wsparciem – jesteśmy z Tobą na każdym kroku, zapewniamy pomoc po wdrożeniu strony czy sklepu.

  Aby nigdy nie czuć się zagubionym z problemami technicznymi.

 • Projektowanie stron i sklepów internetowych

  Przyciągaj klientów dzięki atrakcyjnej witrynie, która przemawia do ich potrzeb i preferencji.

  Indywidualne podejście do designu strony, które odzwierciedla Twoją markę i wizję, przynosząc konkretne wyniki.

 • Responsywny design (RWD)

  Zapewnij użytkownikom doskonałą nawigację po stronie, niezależnie od urządzenia.

  Jesteśmy ekspertami w tworzeniu responsywnych witryn, które dynamicznie dopasowują się do rozmiarów wszelkich ekranów.

 • Tworzenie wartościowych treści

  Wzmacniaj zaangażowanie klientów i poprawiaj pozycjonowanie dzięki unikalnym i angażującym treściom.

  Nasi eksperci od contentu tworzą treści, które nie tylko informują i przekonują, ale także budują Twoją markę.

 • Optymalizacja SEO

  Zwiększ swoją widoczność w wyszukiwarkach i przyciągnij więcej organicznego ruchu na swoją stronę.

  Nasze zaawansowane strategie SEO stawiają Cię przed konkurencją, zwiększając szansę na zajęcie pierwszej pozycji w wynikach wyszukiwania.

 • Integracja z social media

  Rozbuduj swoją społeczność i angażuj klientów w wielu kanałach medialnych.

  Oferujemy kompleksową integrację i automatyzację - Twój biznes stanie się rozpoznawalny w każdej sieci.

 • Kampanie reklamowe online

  Maksymalizuj zwrot z inwestycji dzięki celowanym i skutecznym kampaniom internetowym.

  Nasze kampanie są oparte na danych i zaawansowanej analityce.

696 007 321 biuro@fodopress.pl