Co to jest audyt dostępności cyfrowej WCAG? - text© Ferenc Almasi / Unsplash

Pytania i odpowiedzi

Co to jest audyt dostępności cyfrowej WCAG?

1

WCAG to zbiór zaleceń i wytycznych dotyczących dostosowania stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Celem WCAG jest zapewnienie, aby treści dostępne w internecie były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Audyt dostępności cyfrowej stron internetowych WCAG to proces oceny, w ramach którego sprawdzana jest zgodność stron internetowych z wymogami dostępności określonymi przez międzynarodowe standardy dostępności WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Celem audytów dostępności stron www jest zapewnienie, aby strony internetowe były dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym osób z wadami wzroku, słuchu, ruchu lub z trudnościami związanymi z czytaniem lub zrozumieniem.

Audyt dostępności WCAG obejmuje ocenę strony pod kątem różnych aspektów dostępności, takich jak:

 • Dostępność zawartości tekstowej i multimedialnej
 • Dostępność interfejsu użytkownika
 • Dostępność formularzy i przycisków
 • Responsywność – dostępność dla wszystkich rodzajów urządzeń, w tym komputerów, tabletów i smartfonów
 • Poprawność kodu HTML i CSS

Audyt dostępności WCAG jest ważnym procesem, ponieważ zapewnia, że strony internetowe są dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Jest to szczególnie ważne dla instytucji publicznych, które mają obowiązek zapewnienia dostępności swoich stron internetowych dla wszystkich obywateli. Audyt dostępności może również pomóc w zwiększeniu ruchu na stronie internetowej oraz w poprawie jej widoczności w wyszukiwarkach internetowych.

Jednymi z najczęstszych błędów popełnianych przy nie dostosowaniu stron do WCAG są:
– Brak napisów dla osób niedowidzących lub słabowidzących, co uniemożliwia im zrozumienie treści wideo lub audio.
– Brak tekstu alternatywnego (alt-tagów) dla obrazów, co uniemożliwia osobom niepełnosprawnym wzrokowo zrozumienie treści zawartych na obrazkach.
– Brak możliwości zmiany koloru tekstu i tła dla osób niedowidzących lub słabowidzących.
– Brak nagłówków dla rozdziałów i podrozdziałów, co utrudnia osobom z dysfunkcją wzroku zorientowanie się w strukturze treści na stronie.
– Brak możliwości zmiany czcionki dla osób z dysfunkcją wzroku lub z dysleksją.
– Brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu dla osób niedowidzących lub słabowidzących.
– Brak możliwości obsługi strony za pomocą czytnika ekranu dla osób z dysfunkcją wzroku lub z dysleksją.
– Brak możliwości nawigacji po stronie tylko za pomocą klawiatury (bez myszy lub dotyku), co jest niezbędne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi lub wzroku.
– Brak oznaczeń formularzy dla osób z dysfunkcją wzroku lub z dysleksją, co utrudnia im wypełnianie formularzy.
– Brak odpowiednich informacji o błędach podczas wprowadzania danych do formularzy, co utrudnia osobom dysfunkcją wzroku lub z dysleksją poprawne wprowadzenie danych.

Powyższe błędy są jednymi z najczęstszych, jakie mogą wystąpić podczas nie dostosowania strony do wymogów WCAG. Ich uniknięcie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala zapewnić dostępność i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co jest istotne zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i etycznego.

Co to jest audyt dostępności cyfrowej WCAG? - a laptop computer sitting on top of a desk© Elizabeth Woolner / UnsplashObowiązek dostosowania stron internetowych do wymogów WCAG wynika z przepisów prawa. W Polsce ustawą, która reguluje kwestie dostępności stron internetowych, jest ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z tą ustawą, podmioty publiczne mają obowiązek dostosować swoje strony internetowe do wymogów WCAG 2.1 do dnia 23 września 2021 r. Podmioty publiczne to m.in.: administracja rządowa i samorządowa, instytucje państwowe, szkoły i uczelnie, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, jednostki organizacyjne działające w imieniu Skarbu Państwa, a także inne podmioty, które realizują zadania publiczne lub korzystają z pomocy publicznej.

W przypadku podmiotów prywatnych, dostosowanie stron internetowych do wymogów WCAG nie jest obowiązkowe prawnie, ale stanowi dobry standard i zalecenie etyczne. Dostosowanie stron internetowych do wymogów WCAG może przyczynić się do zwiększenia dostępności treści dla osób z niepełnosprawnościami, a także do poprawy wizerunku firmy – jako dbającej o potrzeby wszystkich użytkowników. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na dostosowanie swoich stron internetowych do wymogów WCAG.

Dostosowanie stron internetowych do wymogów WCAG może przyczynić się do poprawy komfortu i użyteczności strony dla wszystkich użytkowników, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie wytycznych WCAG pozwala na lepsze strukturyzowanie treści, co ułatwia nawigację po stronie i zwiększa czytelność tekstów. Ponadto, stosowanie alt-tagów dla obrazów może poprawić pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych, co przyczyni się do jej lepszego widoczności w sieci. Dlatego też dostosowanie stron internetowych do wymogów WCAG może być korzystne zarówno z punktu widzenia etycznego, jak i biznesowego.

Dostosowanie stron internetowych do wymogów WCAG wymaga przeprowadzenia audytu dostępności oraz wprowadzenia odpowiednich zmian technicznych – w strukturze witryny oraz merytorycznych – w treści stron. Audyt dostępności polega na sprawdzeniu, czy strona (a właściwie cała witryna) spełnia wytyczne WCAG 2.1. Po przeprowadzeniu audytu, na podstawie jego wyników, można określić i zalecić, jakie zmiany należy wprowadzić w, aby strona spełniała wymogi WCAG. Wprowadzenie tych zmian wymaga wiedzy i doświadczenia specjalistów, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się audytowaniem i dostosowywaniem stron do wymogów dostępności cyfrowej.

15
Oceń ten tekst:
5 / 5 (Ocen 15)

FODOPRESS ★ Profesjonalne sklepy i strony internetowe ★ Pozycjonowanie SEO

Czy szukasz ekspertów od stron internetowych, którzy pomogą Ci rozwijać Twój biznes?

Jesteśmy tutaj, aby zbudować solidne podstawy dla Twojej strategii marketingowej.

Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację.

 • Wycena
 • Doradztwo
 • Pomoc i wsparcie techniczne
 • Optymalizacja SEO
 • Responsywny design (RWD)
 • Integracja z social media

696 007 321 biuro@fodopress.pl